ترجمه مهارت مفهومی

ترجمه مهارت مفهومی
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 6

حجم فایل (به کیلوبایت) : 67

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

نمونه ترجمه

به طور کلی، سخنرانی[1]، مهارت مفهومی به عنوان توانایی برای دیدن یک اقدام به عنوان یک کل اشاره دارد (کاتز، 1974). آن به عنوان عنصر وحدت بخش[2] و هماهنگ کننده فرایند اجرایی مورد تحسین قرار گرفته و اهمیت کلی غیر قابل انکاری دارد. به عنوان مثال در یک تجارت ساخت و ساز و پروژه، مهارت مفهومی برای مشاهده پروژه از دیدگاه تصویر بزرگ، تا درک روابط پویا در میان اجزای پروژه­های مختلف و ذینفعان و پیش­بینی چگونگی اثرات پروژه بر محیط اطراف آن تعیین کننده می­باشد(ال السابع، 2001، گودوین، 1993). با توجه به تنوع سیستم­های ساخت و ساز پروژه، مهارت مفهومی با اهمیت­ترین در متقاعد کردن عملکرد سیستم به عنوان یک کل یکپارچه است (گودوین، 1993). هنگامی که یک تغییر در یک سیستم وجود دارد، اثرات باید در برابر شاخص­های مختلف، مانند استراتژی­های کنترل، بودجه، برنامه، و محیط اطراف در نظر گرفته شود (کاتز، 1974). این مهارت مفهومی برای مشاهده پروژه به عنوان یکی از بسیار پروژه­های مربوط درون سازمانی مفید است.

 


[1] - speaking

[2] - unifying

Generally speaking, conceptual skill is referred to as the ability to see an
enterprise as a whole (Katz, 1974). It is lauded as the unifying, coordinating
ingredient of the administrative process, and has undeniable overall importance.
In a construction business and project for example, conceptual skill is
crucial for viewing the project fromabig picture perspective, to understand the
dynamic relationships among different project components and stakeholders,
and to envision how the project affects its surrounding environment (El-Sabaa,
2001; Goodwin, 1993). Due to the diversity of construction project systems,
conceptual skill is paramount in ensuring that the systems function as an
integrated whole (Goodwin, 1993). When there is a change in one system,
the impacts should be considered against different indicators, such as control
strategies, budget, schedule, and environment (Katz, 1974). This conceptual
skill is also useful for viewing the project as one of many inter-related projects
within the organisation.